Гласът на България

Национален новинарски портал

   ДАЙДЖЕСТ

Споделете ме

Радвайте се, православни християни, с нами Бог!

blagoГЛАСЪТ НА БЪЛГАРИЯ

И тази година, в 14:30 часа българско време, свръхестественият Благодатен огън слезе на Божигроб! В храма бе и старозагорският митрополит Киприан, който ще донесе

огъня за вярващите православни християни в България и Северна Македония.

Съгласно свидетелството на арабския историк Ал-Масуди (около 940 г.), богослужението за посрещането на Благодатния огън било доста подобно на днешното. Сиреч, православният патриарх влизал сам във вътрешността на Кувуклията и след изчитането на специалната епиклезна (теол., призоваваща) молитва изчаквал слизането на Благодатния огън. Ал-Масуди изрично подчертава, че патриархът поемал Светлината „от един ангел вътре в Кувуклията, където стоял заключен". Но още по времето на горното описание, т.е. в началото на Х век, това последование на богослужението за известно време било коренно променено. Дали защото се били усъмнили в Чудото, или защото пожелали въобще да отменят цялата церемония за него, мюсюлманите, като управители на Йерусалим, забранили напълно влизането на патриарха в Кувуклията.

Така те, след като първо запечатали портите на Кувуклията, отпосле пък дали разрешение на патриарха и другите свещенослужители да извършват богослужението си, само че извън нея.

Най-ранните писмени доказателства за обособено вече богослужебно последование по посрещането на Благодатния огън се появяват от около 920 г. (свидетелство на Арета). Те, както и всички последващи свидетелства до 1480 г. потвърждават, че през този период (10-15 век)то се извършвало по следния начин:

Патриархът отправял епиклезните молитви извън Кувуклията, пред очите на цялото присъстващо множество. Когато Благодатният огън започвал да се спуска от небесата, веднага се виждали белосини проблясъци да обсипват цялото вътрешно пространство на храма "Възкресение Христово". И още нещо - в същия този момент се самозапалвала и незаспиващата кандилница (или т.нар. вечно кандило), положена вътре върху каменния Гроб, а ведно с нея започвала да струи светлина и от самата вътрешност на каменния Гроб Господен.

Тази Светлина, видно от свидетелствата, ставала веднага ясно различима през решетките и парапетите при входа на Кувуклията. Така, вътрешността на напълно опразненото и тъмно пространство на Кувуклията отведнъж ставало светло не само от пламъка на вечното кандило, но и от Светата Светлина, извираща от самия каменен Гроб.

Това бил и моментът, в който мюсюлманинът-управител на града, в когото се пазели ключовете за Кувуклията, я отключвал и пускал в нея да влезе патриархът (или определеният за това православен архиерей). Той запалвал своите снопове със свещи (един сноп е с по 33 свещи, според земната възраст Христова, б.пр.) от вечното кандило и излизайки навън предавал Светлината на вярващите.

 

 

   Fluida

   Lema BG

kultura - Copy1pravoslavie - Copy1

12659614 1036633103064017 1199327596 n