Гласът на България

Национален новинарски портал

   ДАЙДЖЕСТ

Споделете ме

Правителството ще плати за нарушаване правата на Петър Стоянов, Камелия Тодорова, Андрей Димитров и Джеврие Данъш

sudГБ

Правителството ще сключи приятелски споразумения с Андрей Димитров, Петър Стоянов, Джеврие Данъш и Камелия Тодорова по жалбите им пред Европейския съд по правата на човека. Твърдяното нарушение и в четирите случая се изразява в наложена забрана по отношение на жалбоподателите за напускане на страната и непропорционалността в преценката на тази мярка от страна на властите.  Кабинетът признава справедливостта на повдигнатите оплаквания и ще заплати на жалбоподателите определената от ЕСПЧ сума – 2000 евро на Андрей Димитров, 2500 евро на Петър Стоянов, 1500 евро на Джеврие Данъш и 2900 евро на Камелия Тодорова, за претърпените вреди и направените разходи, с което ще се сложи край на делата.

  

 

   

   

 

 

 

   Fluida

imunj

12659614 1036633103064017 1199327596 n