Гласът на България

Национален новинарски портал

   ДАЙДЖЕСТ

Споделете ме

Центърът ще бъде създаден в нашето Министерство на земеделието

chinaГБ

На последното си заседание служебното правителство одобри проекта на меморандум за разбирателство между Министерството на земеделието и храните на България и Министерството на земеделието на Китай. Целта на този документ е създаването на Център за сътрудничество в областта на селското стопанство между Китай и страните от Централна и Източна Европа.

Предвижда се Центърът да бъде създаден в Министерството на земеделието и храните в София и да изпълнява функциите на изпълнителен орган по координиране на сътрудничеството между Китай и страните от ЦИЕ в областта на селското стопанство. Като участници  на доброволен принцип ще бъдат поканени държавни и неправителствени структури, обществени и бизнес организации и компании от всички страни по Инициативата „16+1” с интереси в областта на сътрудничеството в сферата на земеделието с Китай.

Центърът ще бъде платформа за планиране и стимулиране осъществяването на практическо сътрудничество между реални субекти в селското стопанство. Неговите основни задачи са координиране и планиране на инициативи в сферата на земеделието като създаване на съвместни предприятия, насърчаване на търговията със селскостопански продукти, храни, напитки и др.; създаване на платформа за контакти, търсене на партньори за сътрудничество; планиране и координиране на практическото сътрудничество в земеделието между Китай и 16-те страни от ЦИЕ; създаване на база данни, от която да се ползват всички заинтересовани страни.

  

 lfswt

   ukraynna

imunj

12659614 1036633103064017 1199327596 n

aaasdaq