Гласът на България

Национален новинарски портал

   ДАЙДЖЕСТ

Споделете ме

Държавата ще тегли нов заем, до Нова година държавният ни дълг ще стигне 22,5 млрд. лв.

pa4kiГБ

На първото си заседание днес новото правителство одобри проект на закон за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г. Това е първата стъпка от стратегията на новите министри за стабилизиране на публичните финанси. Като следваща стъпка те предлагат фискална консолидация по държавния бюджет и допълнителни законодателни промени в контекста на отнетия лиценз на „Корпоративна търговска банка“ АД.  Въпреки волята за ограничаване на разходите по държавния бюджет в рамките на годишния план, анализът към настоящия момент очертава сериозни проблеми, които не могат да бъдат решени без реформи в отделни системи.  До края на годината се предвижда влошаване на годишната прогноза за дефицита на касова основа до 3,7% от прогнозния БВП (2 992,7 млн. лв.). В контекста на одобреното увеличаване на дефицита и осигуряването на надежден буфер за ликвидна подкрепа се поражда необходимост от поемане на нов държавен дълг, респективно промяна на предвидените дългови ограничения за 2014 г., които да позволят да бъде обезпечено допълнително дългово финансиране в размер до 4,5 млрд. лв. в рамките на годината. Предвиденото ново дългово финансиране включва и предоставяне на заем на Фонда за гарантиране на влоговете в банките и ликвидна подкрепа за банки в размер до 2,9 млрд. лева. Посочените обстоятелства налагат увеличение на допустимия максимален размер на държавния дълг към края на годината до 22,5 млрд. лв. (28,4% от прогнозния БВП).

 

   Fluida

kultura - Copy1pravoslavie - Copy1

12659614 1036633103064017 1199327596 n