Гласът на България

Национален новинарски портал

   ДАЙДЖЕСТ

Споделете ме

Акцизът върху цигарите тръгва нагоре, до 1918-а трябва да стане 90 евро за 1000 къса

cigariГБ

Правителството одобри вчера проект на закон за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС). Промените са изготвени във връзка с въвеждане в националното законодателство на разпоредбите на Директива 2008/8/ЕО за изменение на Директива 2006/112/ЕО по отношение на мястото на доставки на далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно излъчване и услуги, извършвани по електронен път.

Предвижда се тези услуги да се облагат в държавата, където получателят им е установен. 

С преходните и заключителни разпоредби на проектозакона са предложени промени в Закона за акцизите и данъчните складове, Закона за корпоративното подоходно облагане, Закона за данъците върху доходите на физическите лица, Закона за местните данъци и такси и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

Промените в Закона за акцизите и данъчните складовеса свързани с поетапно увеличаване на акцизната ставка на цигарите съгласно изискванията на Директива 2011/64/ЕС за достигане на минималния акциз от 90 евро за 1000 къса цигари до 1 януари 2018 г.

 

   Fluida

kultura - Copy1pravoslavie - Copy1

12659614 1036633103064017 1199327596 n