Гласът на България

Национален новинарски портал

   ДАЙДЖЕСТ

Споделете ме

Правителството ще плати общо 27 000 лв. за дискриминация на дами и за изтезания

stopГБ

Правителството ще изплати на Виолета Комова, Валентина Пелова, Айшату Джалоу и Костадин Керемедчиев еднократни обезщетения за нарушени права по уважени техни жалби от договорните органи на ООН по универсалните международноправни инструменти в областта на правата на човека. Три от жалбите са във връзка с неизпълнение от страна на България на разпоредбите на Конвенцията за премахване на всички форми на дискриминация по отношение на жените.

Четвъртата жалба е по Конвенцията против изтезанията и други форми на жестоко, нечовешко и унизително отношение или наказание. Общият размер на обезщетенията е 27 000 лв.

   

kultura - Copy1pravoslavie - Copy1

12659614 1036633103064017 1199327596 n