Гласът на България

Национален новинарски портал

   ДАЙДЖЕСТ

Споделете ме

Бойко дава по 40 лв. за Коледа на най-бедните 1,3 млн. пенсионери

pa4kiГБ

Правителството одобри проекта на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и от националния бюджет. Министърът на регионалното развитие и благоустройството получи мандат да изпрати за одобрение в Европейската комисия окончателния вариант на програмата. Очаква се тя да бъде одобрена от Комисията до края на 2014 г. Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. предвижда инвестиции в рамките на осем приоритетни оси, които ще бъдат териториално балансирани. В програмата е включена нова приоритетна ос, насочена към развитието на периферни географски области, най-силно засегнати от бедност и социална изолация. Оперативната програма ще осигури близо 1,54 млрд. евро (европейско и национално финансиране) за подобряване на социално-икономическото и териториално развитие, генериране на растеж и заетост в българските региони.

Другата новина от днес бе сътворена от Бойко Борисов. „Поех ангажимент като премиер за необходимите съкращения, за да дадем по 40 лв. коледни добавки на пенсионерите с пенсии до 286 лв., колкото е линията на бедността“. Това заяви министър-председателят Бойко Борисов след проведена среща с министъра на финансите Владислав Горанов. Премиерът уточни, че решението ще засегне около 1,3 млн. пенсионери, а за изпълнението му ще са необходими 50 млн. лв. 

 

   Fluida

kultura - Copy1pravoslavie - Copy1

12659614 1036633103064017 1199327596 n