Гласът на България

Национален новинарски портал

   ДАЙДЖЕСТ

Споделете ме

По искане на Гешев КС декриминализира проституцията и просията

icjeyГЛАСЪТ НА БЪЛГАРИЯ

От днес просията и проституцията вече не са престъпления, след като Конституционният съд отмени като противоконституционни текстове от Наказателния кодекс. Те прононсираха за престъпни деяния просията и предоставянето на платени сексуални услуги. За отмяната на текста за просията са гласували единодушно всички съдии. А този за проституцията с особено мнение е гласувал съдия Янаки Стоилов. Искането за обявяване на текстовете за противоконституционни е внесено от главния прокурор Иван Гешев.

Така 31 години след като полагането на труд беше обявено от Конституцията за право, а не за задължение на гражданите, от Наказателния кодекс (НК) беше премахната разпоредбата, която обявява за престъпници безделниците, проститутките и просяците. Разпоредбата е в Наказателния кодекс от 1968 г., когато Конституцията (и тази от 1947 г., и последвалата я от 1971 г.) въздига полагането на общественополезен труд в задължение на гражданите на социалистическа България. Демократичната Конституция от 1991 г. обаче изостави разбирането за труда като задължение и предвиди в чл. 48, ал. 1: „Гражданите имат право на труд. Държавата се грижи за създаване на условия за осъществяване на това право“.

Въпреки това, чл. 329 НК продължи да бъде действащо право. Съгласно практиката на Върховния съд (тълкувателно решение №29/1984 г.) за неморални се приемат доходите, придобити чрез проституция, сводничество и просия. А под ударите на наказателния закон попадат тези, които не упражняват общественополезен труд най-малко четири месеца в годината. След 1991 г. нормата се прилага противоречиво от съдиите. Някои постановяват осъдителни присъди за проститутки и просяци, опирайки се на тълкуването на Върховния съд, а други оправдателни – изтъквайки, че деянието е несъставомерно, а чл. 329 НК - противоконституционен.

Така през май 2022 г. главният прокурор Иван Гешев атакува чл. 329 НК в КС и поиска разпоредбата да бъде обявена за противоконституционна. Той изтъкна, че тя не само противоречи на разбирането, че трудът е право на гражданите, но и под ударите ѝ попадат най-уязвимите. „Често посредством тяхното преследване и наказване реално се облекчава наказателната репресия спрямо лицата, ангажирани с експлоатацията им“, посочи Гешев. Според Прокурор № 1, гражданите имат конституционно гарантирана от законите свобода да си набавят средства за препитание по всякакви правомерни начини, трудови и нетрудови, дори когато те могат да бъдат оценени като безнравствени. Предстои КС да публикува решението си. Докладчик по делото е Таня Райковска.

Вместо коментар – остава да видим дали след като бе декриминализирана, проституцията у нас ще бъде и узаконена. Това не бива да става, защото по този начин, когато грехът се узакони и се превърне в норма за едно общество, тогава всеки член на това общество става отговорен и за греховете на другите. Така например, когато абортите по желание са узаконени, тогава за тези убийства на невинни деца отговаряме всички. Тоест всички придобиваме статут на убийци. Когато проституцията бъде узаконена, с данъците платени от курвите, държавата ще плаща пенсии на старите ви майки и детски добавки на децата ви. Не е ли гнусно?

Едно е сигурно, когато грехът се превърне в норма, това е най-сигурният белег, че краят на света чука на вратата ни. И няма значение откъде ще долетят балистичните ракети с ядрени глави – дали от Изток или от Запад. „Мерзостта на запустението“, описана в Апокалипсиса, вече е тук. Ние сме я приели в сърцата си…

 

  

rfhy 

   

   ukraynna

imunj

12659614 1036633103064017 1199327596 n