Гласът на България

Национален новинарски портал

   ДАЙДЖЕСТ

Споделете ме

Кубрат или негов брат е най-вероятният основател на днешната украинска столица

kiewГЛАСЪТ НА БЪЛГАРИЯ

Съществуват три легенди, описани в твърде ранни документи, подкрепени с ранните хроники на Нестор и Новгородските летописи, съчетани с данните на Константин Багрянородни – те вкупом говорят, че основател на град Киев е легендарната личност Кий (Куар), заедно със своите братя, един от които се нарича в различни варианти Курбат, Хорив, Горовато, Хореан. Освен това се знае, че името Кий означава

“ковач” и че този Кий е бил княз, владетел, живял не по-късно от VII – VIII-ми век. За нещастие, нито в документите, нито в легендите се посочва коя историческа личност стои зад този Кий и ние сме принудени да я търсим. Коя историческа личност от тази епоха и по тези земи би могла да отговаря на посочените условия ? При подобно търсене, при липса на преки данни винаги трябва да си спомняме пейоративната американска поговорка, много популярна сред физиците, че “когато едно нещо върви като патица и кряка като патица, това е най-вероятно патица”.

Най-вероятно Кий е бил владетел от по-голям мащаб, а не племенен вожд, за да има възможност и нужда да построи такъв голям за времето си укрепен град с вътрешна крепост. От съществуващите исторически данни за Кий може да се предположи, че това може да бъде раннобългарският владетел на Стара Велика България, Кубрат (598 – 658 г.). Времето на неговото управление влиза в установената хронологична рамка, а местоположението на град Киев влиза в границите на неговата държава. Той е бил не просто племенен вожд, чийто възможности и нужди са се ограничавали в това да се построи селище от стотина землянки и колиби. Той е бил владетел на голяма държава с многобройно население от българи. За мащабите на държавата можем да съдим по факта, че след като тази държава е разтърсена от удара на хазарите, от нейното българско население се изграждат три нови държави: Аспарухова, Куберова и Волжска България. Освен това, половината от населението на разширената Хазария е било българско, а една част част от тези българи се заселват в Италия*.

По това време, владетелите от такъв мащаб са имали по няколко столици и една от тези български столици очевидно е била Киев. Средновековният Киев се е наричал Киоава при византийците, Куйаба (Куйафа) при арабите, Kiu, Kio на скандинавските езици и Chyo, Cleva, Riona (Хио, Клева и Риона) на английски. В основата на тези названия стои "Кио" - името на основателя на града. Съществувало е и скандинавско (исландско) название на този град, KÖNUGARDR (Кенугард). Някои руски етимолози превеждат това название като “Кански град” или “Градът на Кана”, от скандинавската дума “gard” – град и българското КАН. Това показва, че Киев е бил столица на владетел, носещ титлата КАН, а това може да бъде само Кубрат.

 

--------------------------

По материали на проф. Иван Танев Иванов

- Понастоящем съвременните жители на Италия с български произход се изчисляват на около 5 милиона

- Да припомним, че край сегашното украинско селце Малая Перешчепина през 1912 година е открито великолепното погребално златно съкровище на хан/кан Кубрат, което сега се съхранява в Ермитажа

 

 

  

soma 

   gwhyjk

imunj

12659614 1036633103064017 1199327596 n