Гласът на България

Национален новинарски портал

   ДАЙДЖЕСТ

Споделете ме

Създава се Международен институт за устойчиви технологии в Югоизточна Европа

daГЛАСЪТ НА БЪЛГАРИЯ

Министерският съвет одобри проект на Меморандум за провеждане на подготвителния етап за създаване на Международен институт за устойчиви технологии в Югоизточна Европа.

Предвижда се Меморандумът да бъде подписан през юли т. г., по време на срещата на върха в гр. Познан, Полша. С неговото подписване ще бъде поставено началото на тригодишен подготвителен етап за изграждане на уникално за региона високо-технологично съоръжение за туморна терапия и биомедицински изследвания с протони и тежки йони от най-съвременен тип.

Част от целите на Института за устойчиви технологии в Югоизточна Европа са: обучение на специалисти, отговарящо на водещите световни стандарти и научно-образователен обмен; трансфер на високи технологии, създаване на изчислителна платформа за обработка с обемни бази данни; изграждане на мощни цифрови мрежи за клинични и научни цели и др. В дългосрочен план Институтът има потенциала да се развие като регионален научен център от най-високо научно ниво в Югоизточна Европа, с което да противодейства на тенденцията на загуба на високо-квалифицирани кадри.

По време на подготвителната фаза ще бъде проектиран дизайнът на изследователското съоръжение и ще бъде подготвен необходимият експертен капацитет от учени, инженери, медицински лица и технически персонал за осигуряване на работата на бъдещия Институт. Инфраструктурата ще бъде валоризирана и представена за включване към Пътната карта на Европейския стратегически форум за изследователски инфраструктури. Средствата за подготвителната фаза са от Рамковата програма за научни изследвания и иновации на Европейския съюз Хоризонт 2020. Очакват се допълнителни финансови средства за обучение и апаратура от Европейската организация за ядрени изследвания, Международната агенция за атомна енергия и Центъра за изследване на тежки йони в Дармщат, Германия. С включването си в инициативата, осъществявана под наслова „наука за мир“, България, наравно с останалите страни в проекта, ще заяви своята воля за укрепване на взаимното сътрудничество към постигане на устойчиво социално-икономическото развитие и повишаване на конкурентоспособността на региона на Югоизточна Европа.

 

 

 

sa

 

   Fluida

lo

kultura - Copy1pravoslavie - Copy1

12659614 1036633103064017 1199327596 n


halba