Гласът на България

Национален новинарски портал

   ДАЙДЖЕСТ

Споделете ме

В София се проведе форум на тема “Отвличане на деца от социалните служби”

deГЛАСЪТ НА БЪЛГАРИЯ

Мащабният протест за отмяна на анти-семейните политики бе последван от провелия се в София международен форум “Отвличане на деца от социалните служби - скрита война

срещу семейството”, организирани от "Родители обединени за децата". Целият форум беше наситен с изключително важна и интригуваща информация, разбираемо поднесена от специалисти, които са на предните линии в сферата на защитата на децата и семейството, човешкото достойнство и свобода.

По време на сесиите бяха засегнати въпроси, свързани с приетото законодателство в сферата на децата и семейството, влизащо в сила от 1.01.2020 г.; коментрана бе и противозаконността на Трети факултативен протокол към Конвенцията за правата на детето на ООН (който стана ясно, че е изработен по поръчка на норвежката фондация ОАК).

Бяха посочени случаи, разкриващи неправомерни действия по отнемане деца от семейства от страна на социалните работници в България. Гост-говорителите от чужбина споделиха някои трудни за вярване случаи, касаещи разрушителните последствия от норвежката система Барневерн с редица примери. В един от случаите Барневерн отказва да върне детето на родителите, дори след като разследването приключва и органите заключават, че няма извършено нарушение. 120 деца от Осло са били отнети от родителите им само поради факта, че техните семейства са по-бедни (данни от доклад на Съвета на Европа през 2015 г.) Всяка седмица семейства напускат Норвегия, за да запазят децата си.

Въпреки силните критики, осъдителни решения и натиск от страна на Европейските съдилища и институции, Норвегия отказва да промени политиката си по отношение на децата. Само от началото на тази година са заведени 17 нови дела срещу Норвегия в Европейския съд по правата на човека. В Полша приемането на тези политики е довело до нарастващ брой съдебни дела през последните години.

Призивът на международните правозащитници към българските участници беше да се направи всичко, за да не се позволи това законодателство за влезе в сила у нас от януари, 2020 година. Разтърсващи бяха примерите, показващи до какви размери е стигнало ограничаването свободата на словото днес, изнесени от адв. Лоркан Прайс.

С навлизането на концепцията за "речта на омразата" в европейското законодателство, интернет платформите са задължени да премахват до 24 часа съдържание, което би било "спорно" или "предизвикало несъгласие“. В противен случай те могат да бъдат глобени до 56 млн. долара!

С всяка година расте броят на премахване на различните от популярните мнения от интернет платформите, в т.ч. споделянето на традиционни ценности и идеи. Много от нас сме свидетели на това.

Общественичката и писателка Габриеле Куби сподели за факторите, довели до моралната деградация и сексуализация, която наблюдаваме в много страни днес. Според системното сексуално образование, което всячески се опитва да си проправи път у нас, "децата са сексуални същества от раждането си и имат право да са сексуално активни". На децата в детските градини следва да се осигурят кътове със завеси, където те да се събличат и да се преглеждат като доктори. Да им се предоставят "огледала, пера и други сексуални предмети". Дават им се книжки, в които принц се жени за принц, а фея им казва, че само те могат да кажат дали са момиче или момче.

Всичко това е довело до увеличаване на сексуалното насилие и объркване идентичността на децата в ранна детска възраст. Габриеле сподели, че системното сексуално образование в световен мащаб е довело до увеличаване абортите, болестите предавани по полов път, сексуалната активност сред тийнейджърите и др.

Нейният съвет към всички нас бе да се изправим срещу обезсърчението и страховете си, да не мълчим. Да се информираме какво ще се преподава на децата в детската градина или училище. Да споделим с други, да разпространим информацията в интернет, да наберем нужната подкрепа и да оказваме постоянен натиск върху политиците.

В тази връзка, тук поместваме декларация, която може да попълните и внесете в детската градина или училище на вашето дете. С нея може да декларирате своя отказ за събиране на лична и семейна информация от детето ви и отказа ви да му бъде поднасяна информация със сексуална или полова насоченост, без вашето изрично предварително писмено съгласие.

 

 

         Изтеглете декларацията под петицията на:

https://civilactionbg.com/не-желая-да-образовате-сексуално-деца/

 

Подкрепете и дайте повече гласност на петицията

"Не желая да образовате сексуално децата!"

 

 

   Fluida

   Lema BG


 

kultura - Copy1pravoslavie - Copy1

12659614 1036633103064017 1199327596 n

halba