Гласът на България

Национален новинарски портал

   ДАЙДЖЕСТ

Споделете ме

През 2002 година македонски интелектуалци издигат идеята, но президентът Трайковски бива убит от враговете на България

btraГЛАСЪТ НА БЪЛГАРИЯ

Проф. д.и.н. Димитър Гоцев е роден в Пехчевско, Вардарска Македония, в известно българско семейство. Неговият баща е един от възстановителите на ВМРО в Скопие през

1946-а, за което прекарва 12 години в затвора. През 60-те години на ХХ век, поради преследване, семейството му избягва в България. Проф. Гоцев е дългогодишен преподавател по „Нова история на България“ в Историческия факултет на СУ "Св. Кл. Охридски". Научните му изследвания са посветени главно на националноосвободителните борби на македонските българи от Берлинския конгрес до наши дни.

В свое интервю той напомня малкоизвестни факти с кардинално за България значение. По неговите думи, през 2002 г. в съседната ни Република Македония е била изработена една програма, в която 203-ма интелектуалци начело с проф. Димитър Галев, формулират принципите за създаване на федерация между България и Р Македония. Направена е пълна историческа, национална и политическа обосновка за необходимостта от създаването на тази федерация. Един ден преди програмата да бъде предадена на българските институции македонският вътрешен министър Любе Бошковски изземва подготвените документи от дома на проф. Д. Галев в Струмица. Той заявява, че това не е частен, а държавен въпрос и че самият той и правителството ще работят по него.

За всичко това са осведомени отговорни фактори на ВМРО-ДПМНЕ и президентът Борис Трайковски. След няколко дни проф. Д. Галев е извикан при президента, който води с него продължителен разговор върху идеите, залегнали в програмата. В заключение Б. Трайковски му казва да не предприема нищо без негово знание. Проф. Галев провежда разговори и с редица дейци на ВМРО-ДПМНЕ, без нито един от тях да каже, че идеята е неправилна или невъзможна.

В интерес на истината, по това време повече скептици за реализацията на тази идея имаше в България, отколкото в Р Македония. За съжаление, главните носители на идеята за федерация, като по невидим знак изчезнаха от сцената. Проф. Димитър Галев внезапно почина. Президентът Б. Трайковски беше убит при странни обстоятелства. Само глупак не би се сетил, че става въпрос за намеса на сръбските служби. Всички други, които тайно поддържаха или симпатизираха на тази идея, млъкнаха и до днес никой не проговаря…

Този и други подобни случаи са основната причина днес дейците на ВМРО-ДПМНЕ, без да ги извиняваме, да бъдат повече от страхливи, когато говорят за отношенията с България. За разлика от тях, обикновените членове на ВМРО-ДПМНЕ и немалка част от хората край Вардара с все повече намаляващ страх се самоопределят и се изявяват като българи. Те искрено желаят отношенията между България и Р Северна Македония да бъдат братски и без граници, което непременно ще стане в пределите на ЕС.

 --------------------------------------------

на снимката: трагично загиналият президент Борис Трайковски

  

 

   Lema BG

kultura - Copy1pravoslavie - Copy1

12659614 1036633103064017 1199327596 n


halba