Гласът на България

Национален новинарски портал

   ДАЙДЖЕСТ

Споделете ме

Македония трябва да признае всички свои кражби от българския духовен храм и да върне плячкосаното

marРумен СТОЯНОВ

Стане ли дума за „македонска народност“, може да чуете обосновката, че всеки има право да определи своята национална принадлежност. И аз не му го никак отричам. Но: право на самоопределяне ни най-малко означава право на кражба, на посегателство срещу когото и каквото да било. Какво бихте рекли, ако някой, безспорно имащ право на собствен дом, за да го построи обере вашия? Как бихте постъпили, ако някой провъзгласи, и то на всеслушание, и то убеждавайки вас – жертвата – в истинност, че неговото дете има право на живот, поради което самси той ще убие вашето чедо?

     По горния злодейски, тук дваж изложен, начин подхождат към македонската самоопределеност ония, които в нейно име ограбиха и ограбват българските книжовност, история, култура, език, народ.

     Повтарям, македонците, спор няма, имат право на самоопределяне. Обаче: без да присвояват чуждо минало и чужда реч. Би ми се възразило - ама как иначе ще намерят и наложат своя национална самоличност, откъде ще я вземат?! Откъде и как да се снабдят с национална самоличност не ме интересува мен, а и въобще българите, интересува ме да не бъдат най-безсрамно крадени моите език, моята история, моята култура, моето народотворчество, останалото не е моя работа и нямам намерения в нея да се бъркам. За да съм изрично ясен: аз не мога да приема, а и не вярвам, че свестен човек би го приел, братя-Миладиновият сборник “Български народни песни” в музей да бъде излаган с лента, скриваща първата, неудобна за македонистите дума в заглавието. За мен ако ти приемаш тая и безчет ней сходни и къде-къде по-нагли, даже обилно окървавени хватки, използвани от македонизма, то означава да си съгласен някой твоята къща да обере, та своята да напълни, зер и той, каже, има право на собствено жилище.

     Законът преследва крадец, отмъкнал дори една вещ от твоя дом, а в името на какво трябва /според македонисти и лекоумни техни последователи/ да опрощаваме кощунственото разграбване, извършено в светая светих на всебългарската собственост?

     Изхождайки от горното, изрично лесно Р България и Р Македония може да турят веднъж завинаги край на всяка препирня: Македония признава всички свои кражби от българския духовен храм, връща плячкосаното и България тутакси ѝ признава за вечни времена неотменимото право на самоличност, каквато и да е тя, стига да не е открадната българска.

     Ето как с мир и любов ще заживеем, в пълно съответствие с общоевропейското взаиморазбирателство, изпълнявайки буква по буква лозунга за единство в многообразието, който ще бъде обогатен и с българска, и с македонска национална самоличност, при туй без никоя да обсебва друга: лозунгът не е единство в кражбата. Освен ако някому, глух, не се счува тъй. Ако ти вардиш твоята къща от крадец то е точно толкова неотменимо твое право, колкото е всекиму право да се възгласи за какъвто ще: стига да не посяга на твоето имущество.

     За мен въпросът с македонската национална самоличност се изчерпва с едно: да не бъде ограбвано българското духовно общонаследие, него, свято и пресвято, ние трябва да пазим повече от зеницата на окото си.

 

 

 

   Fluida

   Lema BG


 

kultura - Copy1pravoslavie - Copy1

12659614 1036633103064017 1199327596 n

halba