Гласът на България

Национален новинарски портал

   НАШИЯТ КРЪСТ   Издание за Вярата, Надеждата и Любовта

Модата на екстрасенсите вече отшумява; но на духовния бит-пазар излизат нови "модни" артикули - като "системата за естествено самолечение РЕЙКИ"

reikiПетър МАРЧЕВ

Марияна е майка на три деца, работила е като шофьор на такси. Преди няколко години заболява от рак на гърдата. След операцията, някой я запознава със "системата за самолечение РЕЙКИ". Тя започва да я практикува, в съчетание с йога-упражнения. Решава, че е оздравяла с помощта на тези източни практики.

Прочети още...

MolitvaМартин РАЛЧЕВСКИ

Оня ден една жена ми сподели нещо лично. С нейно съгласие, без да посочвам имена, сега ще го направя публично достояние с надежда да помогна и на други.
Тя е омъжена от много години. Имат големи деца. За съжаление обаче не се разбира с мъжа си. Всеки дърпата чергата към себе си, т.е. те са двама егоисти, които трудно се търпят, но поради някакви си там, на всички известни ни причини, живеят дълги години заедно.

Прочети още...

KrossПетър МАРЧЕВ

Има такива дни – събуждаш се с чувството за безметежност. После с изненада установяваш, че обичаш всички. Просто целия свят. Дори изпращането на детето на училище – първа смяна – не може да взриви душевния ти комфорт.

В такива случаи знаете ли какво правя? Поглеждам църковния календар. 

Прочети още...

Pride

 Крис­ти­ян:

   - И от глед­на точ­ка на сек­су­а­л­но­то, и от глед­на точ­ка на со­ци­а­л­но­то по­ве­де­ние не гле­дам на то­ва ка­то на из­бор, а ка­то на да­де­ност. Не съм си­гу­рен, че ако имах из­бор, бих пред­по­чел точ­но то­ва.

“Из­би­рай­ки се­бе си”, бр. 19/2000 на “Ли­те­ра­ту­рен вес­т­ник” 

Прочети още...

Или как българският нео-паганизъм се сдоби с ранг на държавна религия

rozetaПетър МАРЧЕВ

Бъл­га­рия е ези­чес­ка стра­на. Има ли ня­кой же­ла­ние да ос­по­ри то­ва? Ами влез­те в не­де­ля в по­луп­раз­ни­те хра­мо­ве, пос­ле над­ник­не­те в пре­пъл­не­ни­те ча­кал­ни на все­въз­мож­ни­те би­о­енер­го­ле­чи­те­ли, ек­с­т­ра­сен­си, врач­ки, яс­но­вид­ки, га­да­тел­ки, ас­т­ро­лож­ки, кон­так­тьо­ри, от­к­ро­ве­ни ма­гьос­ни­ци и про­чие съв­ре­мен­ни ша­ма­ни. Чия е ви­на­та за то­ва пот­ре­са­ва­що ду­хов­но не­ве­жес­т­во?

Прочети още...

 

   Fluida

   Lema BG

 

Порталът "Гласът на България" е създаден с иждивението на Нина и Илия Чирпанлиеви, за упокоение на душите им.


 

12659614 1036633103064017 1199327596 n

halba