Гласът на България

Национален новинарски портал

   ГЛАСЪТ НА КАЗАНЛЪК

Споделете ме

Доброволец може да е всяко дееспособно физическо лице, навършило 18 години

pojiГЛАСЪТ НА КАЗАНЛЪК

Със създаването на доброволни формирования, дейностите по осигуряване защитата при бедствия, пожари и други извънредни ситуации ще се поставят на широка обществена основа. 

КАК ДА СТАНА ДОБРОВОЛЕЦ

 Ако Вие не сте служител на Министерството на вътрешните работи или

военнослужещ от Министерството на отбраната и желаете доброволно да

участвате в дейности, свързани със защита на населението при бедствия,

пожари и извънредни ситуации, то може да станете доброволец.

 

Набиране на доброволци

 Осъществява се от кмета на съответната община, след взето решение на

общинския съвет, който определя числеността на доброволното

формирование. След това стартира процедурата по набирането на

кандидатите за доброволци, pа повече информация може да се обърнете към общинската администрация по местоживеене.

 

Критерии

„Доброволец може да е всяко дееспособно физическо лице, навършило 18

години, което е клинично здраво, не страда от психично заболяване и не

е осъждано за умишлено престъпление от общ характер, освен ако е

реабилитирано” (чл. 40 от Закона за защита при бедствия).

 

Необходими документи:

1. заявление до кмета на общината за членство в доброволното формирование;

2. формуляр за кандидатстване по образец;

3. медицинско удостоверение, доказващо, че лицето е клинично здраво;

4. справка от психодиспансер, че лицето не се води на отчет;

5. свидетелство за съдимост;

6. копие от документ за придобито образование, специалност или правоспособност;

7. писмено съгласие на работодателя/ите за заетите по трудово или

служебно правоотношение;

8. декларация за съгласие за обработка на лични данни.

 

Последващи процедури

 Етап 1: След приключване на срока за подаване на документите

постъпилите заявления се разглеждат от комисия и се определят

одобрените кандидати.

 Етап 2: С всеки един от тях кмета на общината сключва индивидуален договор.

 Етап 3: Доброволците преминават първоначален основен курс на обучение.

 Етап 4: Кмета издава индивидуална карта на доброволеца.

 Етап 5: Кмета осигурява на доброволеца застраховка и облекло.

 

 

   Fluida

   Lema BG

 

12659614 1036633103064017 1199327596 n

Времето в Казанлък

Казанлък
Казанлък - Температура: <b/>4°C
Облачно
Температура: 4°C
Усеща се като: 4°C
Вятър: север
Сила: безветрие, 0.0 m/s

Времето със sinoptik.bg

abbort