Гласът на България

Национален новинарски портал

   ГЛАСЪТ НА СТАРА ЗАГОРА

Споделете ме

В Казанлък всички легла за ковид-болни са заети

missГЛАСЪТ НА СТАРА ЗАГОРА

Днес се състоя онлайн заседание на Областния медицински съвет, председателствано от областния управител проф. Наско Василев. Участниците в него решиха единодушно от 7. февруари, понеделник, учениците от първи до четвърти клас на училищата от Старозагорска област да започнат обучение присъствено. Тези от 5. до 12. клас ще се обучават в електронна среда. Основание за вземане на това

решение бе продължаващото високо ниво на заболяемост в областта както сред възрастното население, така и сред децата, а също и високият процент заети легла за болни от COVID в здравните заведения.

Статистиката на 14-дневна база показва, че заболеваемостта в Старозагорска област е 2146 на 100 000. За Стара Загора тя е 2827 на 100 000, а за Казанлък – 2125 на 100 000. В УМБАЛ „Проф. д-р Ст. Киркович“ разкритите легла за ковид болни са заети на 87.10%. В старозагорската МБАЛ „Тракия“ заетите легла за ковид болни са 97.14%, в МБАЛ „Св. Иван Рилски“ – 85%. В МБАЛ „Д-р Хр. Стамболски“ в Казанлък всички 66 легла са заети. В Гълъбово също всички 22 легла за ковид болни са пълни. В чирпанската болница от 32 легла 22 са заети. В Детската клиника на УМБАЛ от 17 разкрити легла 16 са заети, но директорът на болницата проф. Йовчо Йовчев заяви, че при необходимост ще бъдат разкрити още.

 

 

Утвърдиха плана за прием на средношколци в областта

 Днес се състоя заседание на Областната комисия по заетост под председателството на областния управител проф. Наско Василев. Предвид епидемичната обстановка, заседанието се проведе онлайн. На него бе обсъден държавният план-прием в средните училища за следващата учебна година. За учебната 2022/2023 година директорите на училищата в област Стара Загора предлагат за утвърждаване държавен план-прием след завършено основно образование в 108 паралелки, от които 73 професионални и 35 профилирани. Дуална система на обучение ще се осъществява в 8 професионални паралелки след завършено основно образование. За задочна и вечерна форма на обучение са предвидени 2 паралелки.

За учебната 2022/2023 година от три училища са постъпили предложения за разкриване на четири нови специалности. В старозагорската Професионална гимназия по компютърни науки и математически анализи „Проф. Минко Балкански“ ще бъдат разкрити нови специалности „Компютърен график“ и „Програмист на изкуствен интелект“. В Професионалната гимназия по селско стопанство в Чирпан ще се разкрие специалност „Организатор на интернет приложения“. В Средно училище „Христо Ботев“ в с. Опан желаещите ученици ще могат да изучават производство и обслужване в заведения за хранене и развлечения. Тази година се очаква основното си образование в Старозагорска област да завършат 3088 ученици. След пети клас ще има прием на ученици в специализирани паралелки в две училища - Природо-математическата гимназия „Никола Обрешков“ в Казанлък и в Природо-математическата гимназия „Гео Милев“, Стара Загора. Във всяка от двете гимназии ще има по две паралелки с по 26 деца.

 

  

soma 

   gwhyjk

12659614 1036633103064017 1199327596 n

Времето в Стара ЗагораВремето със sinoptik.bg