Гласът на България

Национален новинарски портал

  ШЕСТОДНЕВ    Литературна зона свободна от словоблудство!

Споделете ме

Из „Алхимик на постхристиянската култура, хедонистичен морал и пантеистична мистика в литературното творчество на Паулу Коелю“

KDДимитрий ПРЕДЕИН

"...Романите на Коелю култивират страсти и похоти, придавайки им естетическа привлекателност и фалшива религиозна обосновка - това е основната причина за техния успех. Те са насочени към читатели на средно интелектуално ниво, които не са безразлични към философията, но не са чели нито Платон, нито Кант, и средните, околоцърковни религиозни хора, които не одобряват тежките грехове срещу

Бог и ближния, но също така не осъждат „живота за удоволствие“.

Милионите продадени екземпляри от книгите на Коелю доказват, че такива топлохладни хора са мнозинството в съвременния свят и именно за тях Апокалипсисът казва: „15 зная твоите дела: ти не си ни студен, ни горещ; о, дано да беше студен или горещ! 16. Така, понеже си хладък, и нито горещ, нито студен, ще те изблювам из устата Си.“ (Откр. 3: 15-16).

Един от критиците на Коелю, Карлос Хейтор Кони, правилно отбелязва: „В края на века в човешките души се образува празнина. И, както винаги се случва, неминуемо започва да възниква гравитация към мистицизма, дори към магията. И тогава се появява нашият магьосник ...”

Тоестq с магическия си подход към живота Коелю навреме влезе в потока. Човечеството се разочарова от възможностите на научно-техническия прогрес и се втурна в мистика, езотерика и окултизъм.

Това е елементът на Коелю

В крайна сметка, въпреки че този писател се смята за християнин, всъщност неговата религия има синкретичен характер, много от неговите черти са несъвместими с християнството, а някои са просто ереси, отдавна осъдени от Вселенските събори. Нека се спрем на това по-подробно. Идеите на Коелю за Бог са доста пантеистични. Писателят обича да идентифицира Бог с „душата на света“ и да говори за универсалната живост на Вселената. „Светът е само видимата част на Бог“; „Младежът се потопи в Душата на света и видя, че тя е само част от Божията Душа, а Божията Душа е неговата собствена душа“; „Не забравяйте, че всичко на света е едно цяло”; „Всяко нещо на повърхността на земята може да разкаже историята на цялата земя. Отворете книга на която и да е страница, погледнете ръцете на човек, извадете всяка карта от тестето, проследете полета на ястреб в небето - със сигурност ще намерите връзка с това, което живеете в този момент. И въпросът тук не е толкова в самите неща, а в това, че хората, гледайки ги, откриват начин да проникнат в Душата на света” - подобни изявления на Коелю са повече от достатъчни, за да го осъдят в ереста на пантеизма.

Коелю има още едно фалшиво учение за природата на Божественото, в известен смисъл напомня за ереста на „центъра на Богородица“. Това фалшиво учение се състои в това, че у Бога, както се предполага, съществува определен женски принцип. От името на католическия семинарист, героят на романа „Край река Пиедра седнах и заплаках“, писателят съобщава:

„И тогава аз самият вече бях сред истинските реформатори на Църквата. И аз знаех със сигурност: моята земна съдба е не само да лекува неразположенията, но и да проправи пътищата, по които Бог-Жена ще дойде на света”.

Що за Бог е това - жената?

Коелю обяснява подробно и с ентусиазъм:

„... Тази жена - Богинята, Дева Мария, еврейската Шекина, египетската Изида, Великата майка, София - присъства по целия свят. Опитаха се да го изпратят до забрава, да го забранят. Тя се скри и промени външния си вид, но нейният култ премина от хилядолетие в хилядолетие и стигна до наши дни. Едно от лицата на Бог е женско лице”[21]. Резултатът от богословската „мъдрост“ на Коелю по този въпрос е следният: „Бог - ако Той наистина съществува - е и Баща, и Майка“. Няма нужда православен човек да доказва, че този теософски делириум няма НИЩО общо с християнската доктрина.

Но е интересно да се открие нещо друго: какво е подтикнало писателя да търси в Бог едновременно две лица, както мъжки, така и женски. Отговорът се крие на повърхността, той се крие в болната, извратена бисексуална психика на самия Паулу Коелю.

„Чувствам се едновременно мъж и жена“ - в това признание на Коелю намираме обяснение както за младежкия му опит с хомосексуалността, така и за неговата андрогинна „теология“. Възможно е да се разбере (личността на писателя на такива романи обикновено не представлява интерес за хората), но фактът, че някои смятат такъв човек за учител в живота, пишат му писма, търсят съвет в трудни ситуации е много труден за разбиране.

Коелю относно прераждането. Изглежда, че християнинът не трябва да има съмнения относно това източно езическо учение - то е невярно и напълно неприемливо. И не само защото никога не е било в Стария или Новия завет или в учението на Църквата. Здравият разум предполага: ако човек вярва във Второто пришествие на Христос и Страшния съд, той не може да разпознае прераждането на душите, макар и само защото тогава ще стане напълно неразбираемо за кое от въплъщенията, за кое от съвсем други хора или дори животни, той ще трябва да отговаря пред Бог. Но за Коелю, който е създал в главата си немислим винегрет от най-разнообразни религиозни учения, гласът на здравия разум не се чува - той е заглушен от аплодисменти за простотата, яснотата и универсалността на неговите произведения.

"Коелю казва, че има достатъчно пари

за три въплъщения”,

пише биографът му Ариас. Темата за прераждането многократно изскача в произведенията на писателя и той, сякаш на шега, се опитва да я свърже с християнската доктрина за рая.

Причината, поради която Коелю се обръща към идеята за прераждането, е ясна - тя е много популярна сред съвременното нецърковно и малоцърковно общество, защото ви позволява да живеете в грях, затънали в страсти и бавно да се покаете. И къде да бързате, ако винаги можете да успеете да се поправите в следващото или в по-следващото въплъщение? Като сляп водач на слепи, писателят успокоява съвестта на своите читатели с несигурността на Божия съд и в този случай учението на Коельо за прераждането изпълнява същата функция като неговия пантеизъм и неговото учение за „женското лице“ на Бог.

Всички тези еретични глупости помагат на писателя да лиши Божия образ от конкретност, да го представи не като справедлив, наказващ Съдия за грехове, а просто като духовна Първична основа на Вселената, аморфна Същност с женствена, мека природа. Букетът от ереси на Паулу Коелю се допълва от такива частни заблуди, като например изявлението: „Светът живееше без земеделие, без животновъдство, не познаваше религия, не познаваше музика - но не съществуваше ден без оръжие“. За всеки човек, който се доверява на Свещеното Писание, по-специално на Книгата Битие, е очевидно, че от създаването на първия човек човечеството никога не е съществувало без религия. Олтарът на Авел, синът на Адам, и цялата следваща история на „Божиите синове“ служат като достатъчно опровержение на предположенията на Коелю. Или да вземем друг фалшив и дори богохулен тезис на „богослова“ Коелю: „Всичко започна с факта, че преди две години определен ангел-пазител направи грешка в изчисленията си“. За всеки човек, дори донякъде ориентиран в християнската теология, не само в православната, но и в римокатолическата, е очевидно, че светите ангели, бидейки изпълнители на Божествената воля и слуги на Божественото Провидение, те не могат да допускат грешки, тъй като те точно изпълняват постановленията на Божия Разум, който по природа е безпогрешен. Наличието на такива странни възгледи у Коелю се обяснява, очевидно, с две причини: липса на богословски познания и излишък на въображение.

На писател от това ниво, който усърдно се задълбочава в екзотичната религиозна и философска литература на Изтока, но въпреки това се смята за римокатолик, няма да навреди по този въпрос да се допита до мнението на същия Тома Аквински, „ангелският лекар“, чието учение между другото е признато за официална философска доктрина на римокатолицизма...

Но безотговорното отношение на Коелю към християнската догматична теология изглежда има друга основа. Става въпрос за идеологическата близост на Паулу Коелю до така наречената

„теология на освобождението“,

едно религиозно и политическо ляво движение на римокатолиците в Латинска Америка. Лидерите на това социално движение в Бразилия, богословът Леонардо Боф и доминиканският монах Фрай Бето, са изключително популярни сред хората благодарение на проповядването на „нов модел на Църквата“, „Църквата не е за бедните, а Църква на самите бедни ”, „борбата срещу социалния грях”, „ единството на марксизма и християнството” и „пълният преход на Църквата на страната на бедните”.

Самият Господ Иисус Христос се разглежда от Богословието на Освобождението като вид бунтовник, борец срещу социалната несправедливост и реформатор на социалните отношения, а Неговата църква - като институция на социална опозиция и опора на класовата борба на пролетариата.

Паулу Коелю е личен познат както с Брей Бето, така и с Леонардо Боф. Нещо повече - Боф, според Хуан Ариас, „винаги е защитавал Коелю от атаките на критиката, вярвайки, че в нашия небрежен и безчувствен свят писателят с книгите си събужда духовност и любов към мистерията в хората“.

.....

По този начин Коелю съвсем съзнателно и умишлено избира пътя на игнориране на догмите на християнската религия: пантеистичният мистицизъм му служи като основа за хедонистичния морал, а социалното милосърдие маскира отсъствието не само на солидни доктринални принципи, но и на християнски духовен живот. И като един от признаците на днешното отстъпничество, трябва да се отбележи, че в нашето общество, сред широк слой хора, които предпочитат принципите „да живееш себе си и да оставиш другите да живеят“ и „няма значение каква вяра си, основното е, че си добър човек”, позицията на бразилския писател намира най-жив отговор и приемане.

Можем да обобщим, че книгите на Паулу Коелю олицетворяват секуларизацията и дехристиянизацията на обществото, както и премахването на Църквата от самата култура. Основната опасност, скрита в творчеството на този писател, се крие в култивирането на плътски страсти, в оправдаването на пороците и греховните слабости на човешката природа и най-опасното - и тук се проявява двусмислената сила на изкуството - в придаването на блудните плътски грехове естетическа привлекателност.

В заключение, смеем да предположим, че романите на Коелю едва ли някога ще влязат в съкровищницата на световната класическа литература. Твърде добре и естествено те изразяват духа и изискванията на нашето развратено и сладострастно време – и това ги лишава от перспективата на Вечността.

 

-----------------------------------------------

Протоиерей Димитрий Предеин служи в Одеса. Автор е на редица просветителски предавания по украинските телевизии.

Текстът се публикува със съкращения; превод Миглена Брайнова.

 

 

  

 

   

   gwhyjk

12659614 1036633103064017 1199327596 n

Стихотворения

Ще...
Неделя, 14 Май 2023
article thumbnailВаня БАКЪРДЖИЕВА           Ще пристигна с косите разрошени и в очите ми - пламъци огнени... Ще целувам, ще искам още докосване... и ще пиша със устните спомени. И когато най-после утрото ни погали с лъчите си жълтите, ще целуна...
Повече в: Стихотворения  

Магазинче за душата

article thumbnailБарабанистът на легендарния „Цепелин” Джон Бонъм се пробужда в лудницата, за да разбере, че истинското му име е Иван Бонев... Рейнджър застрелва неволно свой колега в Камбоджа; укривайки вината си,...