Гласът на България

Национален новинарски портал

   ГЛАСЪТ НА КАЗАНЛЪК

Споделете ме

Който оцелее след епичния ремонт на ВиК, ще пие много по-евтина вода. Дали?!

wartodИван ВЕЛЧЕВ

В началото на 2022 година ВиК – Стара Загора съобщи, че започва мащабен проект, свързан с рехабилитация и доизграждане на водоснабдителната и канализационната мрежа на територията на Стара Загора, Казанлък, Чирпан и Раднево, който ще приключи до края на 2023. Общата стойност на проекта възлиза на 121 996 236,26 лева, безвъзмездно финансиране от Кохезионния фонд, национално

съфинансиране и собствен принос на дружеството. Само за Казанлък се предвиждат над 40 милиона лева. Реализацията на проекта е в ход и всички виждаме как градовете буквално са разкопани, с всички произтичащи от това последствия.  

             Предварително искам да заявя,

             че този проект беше наложителен!

Но не е съвсем вярна обаче мантрата, която всички повтарят: че старите водопроводи не са били РЕМОНТИРАНИ повече от 50 - 60 години! Истината е, че тези водопроводи бяха поставени в периода 1960 - 1970, но тогава нямаше такова нещо като „ремонт на ремонта”! Да, те са от етернит /някой да не е искал да са от злато?/, но си работеха много добре десетки години. И ако приемем, че срокът им на годност е 30-40 години, необходимостта от тяхната подмяна възникна някъде след 2000 - 2010 година! През това време и в Ст. Загора, и в Казанлък бяха подменяни тръби в отделни участъци, но не така глобално. А хидравликата е сериозна наука /самият аз съм инженер по хидравлични машини/. И когато цялата мрежа е остаряла, оправянето на някакъв дефект на едно място, след време довежда до теч на друго място, въпреки нашето нежелание.

               Това са най-тежките проекти в цялата страна, които изискват и много, много пари. Хубаво е, че сега основните средства са осигурени от т.нар. ”кохезионен фонд” и това дава възможност за една много разгърната дейност. За ужас, разбира се, на кметове и хора! Но ние трябва да отчетем факта на започване на проекта и да пожелаем неговия успех!

               Но оттук започват редица мои съмнения и критики по практическата реализация. Този проект трябваше да започне с една широка информираност на хората. Появяващата се оперативна информация ”Утре няма да има вода... и ще бъдат затворени следните улици...” е важна, но още по-важно беше още в началото ВиК и общините да подготвят информационни листовки /брошури/! Да, листовки, от тези които сега ще ни пълнят кутиите покрай изборите, съдържащи: цел на проекта, начало и край, етапи/!/, срокове, какво точно ще се извършва, ефекти, които ще се постигнат!

             Гражданите трябваше да имат

              цялостна информация за целия проект!

             Според мен и безопасността, и текущата информираност не бяха на ниво! Не говоря само за Казанлък, където живея, но дори и за Стара Загора, където по стечение на обстоятелствата идвах често. Пристигам с колата и се насочвам по познат маршрут към една клиника. Изведнъж табела – че е забранено минаването и знак накъде мога да ида. Тръгвам и оттам, но след малко пак има знак, че не мога да мина! Но откъде да мина и дали мога да мина, за да ида до клиниката, не става ясно! А осигуряването на безопасността беше на още по-ниско ниво! Вижте снимките, които съм направил в Казанлък! На повечето места това е имитация на сигурност!efgjh

               Ние вече 17 години сме членове на ЕС! Някой може ли да си представи такова нещо в други страни, дори и в Македония? Бил съм в Париж, когато случайно подменяха водопроводна тръба по една улица, като там тези тръби /както и другите/ минават не точно под улицата, а под тротоара. Става въпрос за малък участък - не повече от 20 - 30 м. Но мястото беше оградено с фина мрежа, която не допуска дори прах да падне на улицата. Отделно имаше прегради, които не те допускат до изкопа, дори и да си се залисал. Имаше цели гирлянди със светлини! И най-важното: много преди това място имаше няколко ГОЛЕМИ ТАБЕЛИ, на които се предупреждаваха хората, че следва място в ремонт! Имаше указания и откъде да се мине, за да се иде в други райони! Т.е. предварително да знаеш, а не да се чудиш какво да правиш, като стигнеш мястото!  Очевидно, ВиК в бъдеще трябва да отделя средства за решително осъвременяване на техния парк - както с такива табели, така и с уреди за локализиране на повредите!

             Вторият проблем са улиците.

Огромната част от тях са тотално компрометирани, не само настилката, но и бордюрите и тротоарите! Да не говоря, че много улици бяха разкопани в началото на 2022, за да се поставят някакви тръби/!/ и засипани, а сега отново бяха разкопани на същите места, пак бяха положени тръби и пак бяха засипани!

                   Е, тези двойни разкопавания не струват ли пари? Не можеше ли да се планира всичко по-добре?

                   Ремонтът на такива улици не може да стане само с познатото просто полагане на един повърхностен асфалтов слой, който да замаже всичко! А трябва първо да се извадят старите бордюри, да се поставят нови, да се оправят тротоарите /може би с нови, различни плочки/, тогава да се „остърже” стария асфалт, да се валира и да се положи нов асфалт. А това не може да стане светкавично, защото има изисквания за проби с новите тръби при различни режими, трябва хубаво да улегне и пръстта в изкопите. Разбира се, затова трябват много пари и труд. Никой до момента не казва: как и кога ще се извърши това? Всички знаем, че тази година в Казанлък ще се отбележи юбилейния 120-годишен Празник на розата, ще има много посетители от страната и чужбина. Като се има предвид, че реално празникът започва през м. май, реално остават два месеца. Опасявам се, че ремонтът на улиците ще се претупа, защото няма време. И ако улиците бъдат запечатани с асфалт, но не ремонтирани както трябва, те ще си останат така много години и никой няма да ги барне повече!

             А след този проект, не само трябва да се подобри водоподаването, но и улиците, градът ни да станат по-красиви! Кога, ако не сега? Но с тези улици...

           И накрая - най-важното!

         Цената на водата!

             Никой до момента не говори за това! В момента, цената на водата в Старозагорска област е 4,61 лв/куб.м.! В Добруджа цената е 5,30 лв/ куб.м, но там водата се взема от поне сто метра дълбочина с многостъпални помпи и разходите на ток са големи! Но къде е Добруджа, къде е Старозагорско с двете планини, с Тунджа, с яз. ”Копринка” и въобще една от най-добрите вододайни зони? Ние в Добруджа ли сме, в Сахара или на Мачу Пикчу?! На какви обективни основания е определена тази цена от КЕВР, на която разбира се ВиК е подал документи? Тези документи гледани ли са от областната управа? И въобще, на някой пука ли му колко скъпа вода пием?!

               Една от най-скъпите компоненти в цената на водата безспорно е токът! Но защо той не се субсидира изцяло или в някаква степен от държавата, така както държавата обилно напоява например ЛУКОЙЛ? Или за държавата бензинът е по-важен от водата?

               Защо ДДС за водата все още е 20%, а на заведенията беше 9%, такъв е още 20% и за хотелите?

               За каква „жизнена потребност” на водата и за какви пет лева си говорим?

             Законът за водите разглежда водата като природен ресурс с обществена значимост, който не е просто търговски продукт, но също и общо благо и ограничен ресурс, който трябва да се опазва и използва по устойчив начин както по отношение на качеството, така и на количеството.

             А чл.3, ал.1 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационни услуги от 2005 категорично постановява: „Водата за питейно-битови нужди е основна жизнена потребност по смисъла на Закона за социалното подпомагане”!!!

             Подчертавам тези неща, защото още има разни хора със счетоводно мислене, които не могат /или не искат/ да осъзнаят, че използването на този най-важен ресурс няма за цел печалба,

а удовлетворяване на важна жизнена

и социална потребност!

             Към всичко това трябва да се прибави и уродливият начин за заплащане на водата, особено от етажните собствености в блоковете! Имам практически опит в това и твърдя, че печално известната Наредба 4 от 2004 на МРРБ е пример за монополен рекет над нас, гражданите! Да, това е друга тема, но искам да попитам: Защо досега нито областната управа, нито общините, нито разните комисии за /уж/ защита на потребителите не са си мръднали и пръста, за да може тази Наредба за бъде обявена за противоконституционна и да се приеме друга наредба?

            След реализация на проекта, себестойността /а това означава и цената!/ на водата рязко трябва да се намали, по следните съображения:

             1/ Загубите на вода сега са около 60%! Да го кажа по-ясно: за да задоволи реална потребност, ВиК трябва да добие от свои източници 100 единици, които да пречисти и да насочи през водопроводната мрежа към крайните потребители! От тези 100 единици обаче, 60 единици „изтичат” от тръбите в земята, и само 40 единици достигат до нас! Проблемът обаче е, че с тези 60 единици изтичат и разходите за тях: ток, гориво, труд и т.н. А тези разходи се включват в общата себестойност за 1 куб.м. чиста вода!

                   Не е реално да се очаква загубите изведнъж да спаднат до нула, но е нормално да очакваме те да спаднат поне наполовина! В нашия пример това би означавало в бъдеще да изтичат не 60, а 30 единици!

А това означава огромно намаление на разходите!

               2/ След такава тотална подмяна на тръбите, рязко ще се намалят и т.н. ”линейни хидравлични съпротивления”, той като вече няма да има запушени с какво ли не тръби, а и гладкостта на новите тръби е многократно по-голяма!

                 3/ Никой до момента не говори и за друг ефект. Всяка година и месец се извършват десетки, стотици ремонти по тръбопроводите! Аз съм бил свидетел на почти ежедневни такива в моя район в Казанък. А това също струва пари на ВИК за: изкопаване на мястото, където е повредата, ново зариване и валиране, при необходимост и асфалтиране, полагане на нови тръби със съответните снадки/скоби/, труд, машини и т.н. Тези разходи също ще намалеят много, много!

                 Всички тези намаления на разходи, безусловно ще имат само един ефект: рязко намаление на цената на водата! Според мен, след един примерно 6-месечен период от издаване на съответните разрешителни за извършен ремонт според проекта, трябва да се наблюдават ефектите както в качеството на водата, така и в количествата и разходите! Тогава, на база на анализ и факти, да се подготвят нови документи до КЕВР за намаляване цената на водата! Това не е моя приумица, а е указано точно в цитирания Закон за регулиране на водоснабдителните и канализационни услуги. И тъй като аз имам основания да не вярвам на ВиК, това трябва да бъде под контрола на областната администрация, кметовете, неправителствените организации на потребителите и т.н.

                 Ако това не се случи, защо е цялото това упражнение и въобще... ”оти ги ручаме жабетата”?!

 

 ertyua

 

 Много от казанлъшките улици са тотално компрометирани и се нуждаят от цялостен ремонт! 

Красноречив пример е и една от най-натоварените - ул. "Старозагорска"...

 

 

 

  

 

   

   gwhyjk

12659614 1036633103064017 1199327596 n

Времето в КазанлъкВремето със sinoptik.bg