Гласът на България

Национален новинарски портал

   ДАЙДЖЕСТ

Споделете ме

Това е според Санстефанския договор, чието подписване славим като национален празник

ihtfbjhftГЛАСЪТ НА БЪЛГАРИЯ

Ние, подписалите този призив български граждани, призоваваме народните представители, още в първите седмици на новата 2023 г. да приемат законодателно решение за отмяна на „Трети март“ като национален празник на Република България, и за определяне на друг, наистина достоен и обединяващ ден за български национален празник. Националният празник следва да бъде на дата, свързана

с общонационално събитие, което е повод за гордост за всеки български гражданин и което утвърждава достойнството и независимостта ни като нация – част от Европа и цивилизования демократичен свят.

Нашият празник трябва да бъде свързан с общите народни усилия за свобода, народовластие, независимост и национално обединение. Не е случайно, че повечето нации възприемат "Денят на независимостта" за свой национален празник. "Денят на Независимостта на България" – 22. септември, "Денят на Съединението" – 6. септември и "Денят на българската писменост и култура" – 24. май – всяка от тези дати е достойна да бъде български национален празник. Писмеността, обединението и независимостта на България са наши национални ценности и достояния, с които можем заслужено да се гордеем и днес, и в бъдеще.

Недопустимо е да продължаваме да честваме като национален празник рождения ден на руския император и подписването на Сан Стефанския предварителен проектодоговор между Руската и Османската империи. С този проектодоговор на практика се узаконява руска военна и политическа окупация над българските земи, валидира се преминаването им от османско към скрито, но фактическо безсрочно руско управление. Това не е държавотворчески акт на България – в него не участва нито един българин. На този ден не е създадена Третата българска държава.

Създаването на Третата българска държава е сложен, труден и продължителен процес, започнал с българското Възраждане и с усилията за национално просвещение, за създаване на собствена независима църква и революционна организация, способна без чужда помощ да постигне освобождението на България. Тази борба след Априлското въстание дава основание на Великите сили, на Цариградската посланическа конференция, да решат възстановяване на българска автономна държавност в границите на Българската екзархия.

Борбата за трета независима българска държава продължава и след окончателния Берлински договор, с приемането на Търновската конституция през 1879 г. и създаването на основните демократични институции, след Съединението на 6.09.1885 г. и последвалата битка с Руската империя за неговото отстояване, с институционално европеизиране на България и обявяването на българската независимост на 22.09.1908 г.

Република България и родолюбивите ѝ граждани категорично не могат и не бива да имат за свой национален празник дата, която величае политиката на чужда държава. Историческите факти относно 3. март 1878 г. са умишлено фалшифицирани и изкривено интерпретирани и в българското училище, и в българските медии.

„Трети март“ не обединява, а внушава и насажда опасно разделение на българското общество.

Това е дата, на която се възхваляват не усилията на българския народ за свобода и независимост, а чужда, враждебна на българските национални интереси империя. Такава дата не може да бъде празник за никой истински патриот, за никой просветен и информиран български гражданин.

Припомняме, че Трети март ни беше наложен тихомълком, подмолно и без никакво обществено обсъждане от правителството на БКП и марионетното народно събрание през март 1990 г., като фалшива демонстрация на отказ на БКП от съветско-комунистическото ѝ минало и за успокояване на Русия, че България ще продължи да бъде неин сателит дори в най-съкровения си символ.

Агресивната война на Русия против народа на независима и суверенна Украйна е война и срещу Европа, срещу България и против ценностите на целия цивилизован свят, срещу всички принципи на международното право, сигурност и ред. Това е още една причина националният празник на България да не бъде свързван с Русия, която окончателно се превърна в синоним на държава-агресор и поробител.

Призоваваме народните представители в 48-то Народното събрание да приемат неотложно и отговорно решение, с което на дело да дадат своя принос за единението на българската нация. България е достойна държава със свободен и горд народ – неотделима част от свободния, демократичен и цивилизован свят.

София, 10.01.2023 г.

 

Ако искате и Вие да се присъедините към ПОДПИСКАТА може да го направите ТУК

 

 

 ----------------------------------------------------

 

КАКВО Е И КАКВО НЕ Е ТРЕТИ МАРТ?

Григор ЛИЛОВ

1. Това е официален национален празник - който тепърва се създава като традиция, макар че общественото съзнание го схваща като утвърден от много десетилетия и дори над век (3 март е определен за празник с решение на парламента от 5 март 1990 г.)

2. Официален национален празник, който никога не е бил такъв по времето на социализма и не се е чествал (с едно-единствено изключение – 3 март 1978 г. ).

3. Официален национален празник, който освен при социализма не е бил такъв и при капитализма, а 46 години от времето на капиталистическа България дори не е отбелязван като празник.

4. Български национален празник на нещо като аристократично рождение - датата на възцаруването на престола на руски император. Санстефанският мирен договор дублира датата, на която се възкачва на трона руският император Александър ІІ – 19 февруари 1855 стар стил (3 март нов)

Руската делегация е настоявала и успяла именно на тази дата да се положат подписите. Въобще при императорските особи важни събития винаги кореспондират с подобна дата – Указът на този руски император за освобождаване на руските крепостни например е издаден на същата дата.

5. Български национален празник по повод дата, на която две воювали страни без никакво наше участие и дори присъствие подписват предварителен мирен договор с характер на споразумение.

Споразумение, защото влиза в сила само след ратификацията му, извършена близо месец по-късно и изисква подписване на окончателен мирен договор. (вкл. и за границите на българските територия) Т.е. празнуваме едно несъстояло се в редица негови клаузи - добри или лоши за нас - неокончателно споразумение за примирие между Руската и Османската империи.

6. Български национален празник по повод подписване на Сан-Стефанския мирен договор, с който Османската империя признава независимостта и се определят границите на Черна гора, Сърбия, Румъния. (вкл. от българска територия – българското Поморавие се дава на Сърбия, а Северна Добруджа - на Румъния)

7. Български национален празник по повод подписването на Сан-Стефанския договор, с който се определя и съдбата на Босна и Херцеговина, остров Крит, отнемат се територии на Армения и т.н.

8. Български национален празник по повод подписването на Сан-Стефанския договор, с който Русия получава значителни териториални отстъпки от Турция в Кавказ.

9. Български национален празник за договор за създаване на автономно княжество, в който се предвижда неопределено по време пребиване на „руски окупационен корпус” (така е записано) и заплащане на разходите за това от България.

В следващите 12 години са платени милиони и милиони рубли, разнозначни на тогавашните 32 тона злато.

10. Български национален празник за договор, предвидил плащане на данък и юридическо върховенство на султана, който заедно с другите държави ще утвърждава избора на български княз.

11. Български национален празник за договор, предвидил правото на преминаване на редовни османски войски през България и старопланинските проходи, ако реши Високата порта. Договор, предвидил османска собствена поща и собствен телеграф на нашите земи.

12. Български национален празник за договор, който предвижда изработката на Устав на бъдещето управление под контрола на руски императорски и турски императорски комисар според (цитат от договора) "примера и образеца от 1830 г. за руските крайдунавски княжества".

13. Български национален празник на държавността ни с договор, който е предвидил възможността и останалите европейски правителства да могат да изпратят свои комисари за контрол.

14. Български национален празник за договор, който предвижда смесени турско –български комисии под наблюдението на руски комисари да определят споровете по собствеността на турските бейове по нашите земи.

15. Български национален празник за договор, включил карта по принцип на земите на княжеството ни, но предвидил окончателно оформяне на тези земи и юридическото им легитимиране чрез бъдеща дейност на специално създадена за целта в бъдеще турско-руска комисия.

16. Български национален празник, който предвижда сриване на всички крепости в нашите земи и забрана за българско морско корабоплаване и кораби.

И т.н., и т.н.

 

Т.е. Санстефанският мирен прелиминарен /предварителен/ договор бележи края на османското владичество, обаче в точно определени мащаби, запазвайки васалния статус на българските земи, като го превръща в двоен – турски и руски. И една бележка, която допълнително прояснява защо е такъв този договор от Сан-Стефано.

Защото е плод на други секретни договори на руската империя. Тази война се води от Русия, но е продукт на споразумения с другите Велики сили след отхвърляне на Цариградското споразумение. Ето ви например един факт за тези секретни споразумения: Много преди началото на войната, на 26 юни - 7 юли 1876 г., в Райхщад, се подписва тайно споразумение между Русия и АвстроУнгарската империя.

Според него се изключва образуването на компактна славянска държава при евентуална руска победа над Турция. Ако се появи някаква държава, чието име не е посочено, нейната южна граница не трябва да прехвърля билото на Стара планина.

http://istmat.info/node/27175

Този текст фигурира и в Допълнителната конвенция, подписана на 15.01.1877 г.

http://istmat.info/node/27176

 

-------------------------------------------------

Давам текст на Санстефанския договор на руски език от "Сборник договоров России с другими государствами (1856-1917)" Източник: Государственное издательство политической литературы:

http://istmat.info/node/27178

 

 

  

soma 

   gwhyjk

imunj

12659614 1036633103064017 1199327596 n