Гласът на България

Национален новинарски портал

   ГЛАСЪТ НА КАЗАНЛЪК

Споделете ме

В Казанлък набира скорост протестна подписка срещу поставената бариера, която пречи на доставките за търговските обекти

stopeГЛАСЪТ НА КАЗАНЛЪК

Днес в Града на розите бе разпространена подписка в знак на протест срещу затварянето на част от т. нар. Улица на услугите в центъра на Казанлък с бариера. Подписката е от името на живущите, собствениците, доставчиците и ползвателите на търговски обекти в района на Пешеходна зона „Екозона“. В нея се възразява срещу решение № 640/31.03.2022 г., изменено с решение № 719/30.06.2022 г. на Наредба № 4

за реда за спиране, престой и паркиране на пътни превозни средства на територията на Община Казанлък, взето на редовната сесия на Общински съвет – да бъде затворен с бариера достъпът на ППС до търговските обекти и частните жилищни сгради, намиращи се на територията на Улицата на услугите.

„Това решение създава изключителни трудности на работещите в търговските обекти за снабдяването им със стоки и извършването на товаро-разтоварна дейност. Абсурдно е да се пренасят стоки от паркинга пред Читалище „Възродена Искра 2000“ поради ограничения брой паркоместа и отдалечеността му от жилищните сгради и търговските обекти на ул. „Княз Ал. Дондуков“, ул. „Рила“, пл.“Севтополис“ и част от ул.“Генерал Скобелев““, се казва в протеста. Поради тези обстоятелства засегнатите настояват да бъде преразгледано това решение и да се намери компромисен вариант. Молбата на хората е да се осигури достъп за извършване на товаро-разтоварна дейност и преминаване, без право на паркиране, за живущите, собствениците (ползватели) на търговски обекти и техните доставчици. „В противен случай, имаме уверението от някои доставчици, че при забрана за преминаване на ППС по ул. „Княз Ал. Дондуков“ и ул. „Рила“, доставките за търговските обекти в близост ще бъдат преустановени. Респективно очакванията са усложняване на работната обстановка и дори съсипване на бизнеса“, жалват се хората.

„Ценим намеренията ви за създаване на по-благоприятна среда за жителите на града, но не можем да останем безразлични към това, което сме градили с години упорит труд. Надяваме се, че няма да станете причина за съсипването (фалита) на частния бизнес в центъра на града!“ С тези горчиви думи завършва подписката, адресирана до градското ръководство в лицето на кметицата Стоянова и Общинския съвет.

 

 

 

 

  

soma 

   gwhyjk

12659614 1036633103064017 1199327596 n

Времето в КазанлъкВремето със sinoptik.bg