Гласът на България

Национален новинарски портал

   ГЛАСЪТ НА КАЗАНЛЪК

Споделете ме

Ето как цели 20 години Казанлък бе лишен от истинско обучение по мениджмънт

bikheИван ВЕЛЧЕВ

В медиите излезе съобщение, че на заседание на Областната комисия по заетост на 7. февруари е предложена нова специалност „Икономика и мениджмънт” в СУ „Екзарх Антим I”! И тъй като особено е подчертано, че става въпрос за НОВА специалност, искам малко да поясня доколко нова е тя. Бях учител именно по икономика и мениджмънт в същото училище от 2000 до 2005 година, в т.нар. ”мениджърски

паралелки”. Става дума за ПРОФЕСИОНАЛНИ ПАРАЛЕЛКИ ”Организатор на среден и дребен бизнес”. Те бяха създадени в далечната 1991 година и през 2001 тържествено отбелязахме техния 10-годишен юбилей с уникално „мениджърско шоу” в залата на Военния клуб.

Най-неочаквано през 2002 година на факса на директора се появи заповед на тогавашния министър на образованието - Владимир Атанасов от НДСВ - да се ПРЕКРАТИ приема в тези паралелки! Само да припомня, че същият човек наскоро беше шеф на предизборния щаб на един кандидат-президент, който претърпя изборен крах. А кандидатът пък му беше зам-министър по онова време. Ние реагирахме веднага! Пратихме писма до: президента на републиката /Георги Първанов/, до министъра, до областния управител. Направихме протест по улиците на Казанлък и се надявахме Общината да ни подкрепи. Общината не си мръдна пръста! Очевидно тя беше скрит съучастник, защото с ликвидиране на тези паралелки се подкрепяха училища в Казанлък и Стара Загора, които бяха закъсали с приема!

С автобус отидохме да протестираме и в София, и то пред прозореца на министъра в МОН! Той не само не се появи, но и никога не дойде на разговор в Казанлък. Бях водач и на двата протеста и знам всичко минута по минута.

И така, приемът беше прекратен. Последният випуск от тези професионални паралелки се дипломира през далечната 2006 година! Посетихме по наша молба и тогавашния областен управител – г-жа Мария Нейкова. Накрая, по соломоновски беше решено на мястото на тези паралелки да има обучение пак по мениджмънт, но в т.нар. ”профилирани паралелки”. За да бъда по-ясен и кратък за тези, които не могат да правят разлика, ще кажа, че разликата между професионалното и профилираното обучение е както между ”Мерцедес” и „Москвич”! И двете са коли, ама...

Така 20 години Казанлък беше лишен от възможността за истинско обучение по мениджмънт! А това наистина бяха уникални паралелки! И тъй като именно аз писах текста на писмата и след като съм преподавал и в професионалните, и в профилираните паралелки и чета какво е „новото”, бих искал да направя следния съпоставителен анализ:

1. Актът на създаване на паралелките по мениджмънт в нашето училище през 1991 г. не беше просто модно увлечение, а абсолютно бърза и адекватна реакция спрямо неизбежния преход към пазарна икономика. Изминалото време доказа, че това решение е било стратегически правилно!

1. Приемът в професионалните паралелки беше след 7. клас, с два изпита - по български и по математика. Паралелките бяха две, с по 25-27 ученика в клас. /За сведение, учениците в профилираните паралелки постъпват само с успех от дипломите/. Трайна тенденция беше за 1 място в тези паралелки да кандидатстват 5-6 ученика!

2. В учебния план и програма бяха предвидени 18 професионални дисциплини /сега в профилираните са само 6-7/!

3. „Новото” обучение щяло да бъде ДУАЛНО, което съгласно закона означава придобиването на професионална квалификация да се организира въз основа на партньорство между училището и работодатели /фирми/! Ами ние това го имахме! В 11. и 12. клас учениците имаха практики във фирми, с точно указани неща, които трябва да усвоят. През цялото време ние, учителите по професионалната подготовка, посещавахме учениците на място. Всяка година ние сме посещавали: БНБ, палати и др. бизнес организации. За съжаление, през последните 20 години тесните и постоянни връзки с местния бизнес, които ние бяхме развили и задълбочили, бяха прекъснати!

Учениците бяха провокирани от нови нестандартни форми на обучение, като делови игри, мозъчна атака, симулации, с които обучението по мениджмънт изобилства. А това ги мотивираше към по-добра организация и проява на аналитичните модерни и творчески умения. Те се включваха и печелеха различни олимпиади, състезания и нови предизвикателства, каквото беше и националното състезание чрез Интернет ” Виртуално предприятие”.

4. Методическото обединение по икономика се състоеше от 4 учители! Сега, в профилираните паралелки е само един учител!

5. Езиковата подготовка беше на най-доброто ниво в Казанлък! Предпоставка за това беше фактът, че по онова време в „АНТИМ” имаше и специализирани паралелки по английски и немски език. Учителите от тези паралелки преподаваха и на мениджърите.

6. Учебниците бяха най-добрите, подготвени специално за тези паралелки от група български учени! Във всички други икономически гимназии се ползваха универсални учебници, написани естествено от „експерти” от... МОН!

7. Известно е, че правната култура на българските граждани е ниска и трябва да се повишава. Единствено в паралелките по мениджмънт се изучаваше дисциплината “Фирмено право”, която формира не само конкретен бизнес, но и обща правна култура, необходима на всеки един гражданин!

8. Сега учениците трябвало да познават отблизо дейността на различни функционални области: маркетинг, финанси, човешки ресурси, производство и др. Всичко това бяха отделни предмети при професионалната подготовка!

9. През 2002 година училището спечели първия голям международен проект в града: ”Регионална междуучилищна инициатива”, който продължи до 2005! Аз бях координатор по проекта, а в него участваха по 10 училища от 10 държави: всички балкански плюс САЩ! Т.е. участваха 100 училища, с две групи по 1500 ученика, или общо около 3000 ученика и десетки учители! По този проект училището спечели 6 маркови компютри, с всички приложения и безжичен интернет! В тази връзка ние имахме и най-добрият компютърен кабинет в града и втори в областта, когато в някои други училища още работеха с „Правец”.

Ученикът от мениджърските паралелки Стефан Парнаров спечели първо място в конкурса за най-добра уеб-страница измежду всичките участници в проекта от 100-те училища! Наградата му беше връчена в Охрид не от кой да е, а от един от създателите на „Гугъл”- г-н Бари Битнер, който беше и координатор на американските училища, участващи в проекта! Парнаров и друг негов съученик - Мирослав Мичев - бяха част от „електронния тръст”, който разработи и мултимедийния продукт ”Долината на тракийските владетели”, който единодушно беше награден като най-добър продукт на заключителната среща в Охрид !            

Отличителна черта на мениджърите, където и да се изявяваха, беше КРЕАТИВНОСТА И УМЕНИЕТО ДА СЕ ВЗЕМАТ РЕШЕНИЯ! А това беше и в основата на обучението от нас - учителите по икономика и мениджмънт!    

10. Тези паралелки се дипломираха чрез държавен квалификационен изпит по теория и по практика! Изпитът по практика се състоеше в защита на предварително подготвен от екип от 3 ученика БИЗНЕС-ПЛАН! А според сегашните „нови” изисквания, завършващите трябва да умеят „да извършват сложни бизнес-анализи”?! Е, какво по-сложно от един бизнес-план? На държавния изпит задължително се канеха и присъстваха представители на местия бизнес и бизнес-организации. Профилираните паралелки нямат такъв изпит и не получават съответния професионален сертификат!

11. Нашите ученици имаха най-висока реализация на учениците спрямо всички останали в общината! В подкрепа на това твърдение ще посоча, че около 25% от завършилите до 2001 г. създадоха собствен бизнес!!! Традиционно успешен беше и приемът във ВУЗ на всички онези, които кандидатстват, благодарение на добрата си подготовка. В периода 1995-2001 г. са завършили 329 ученика, от които 290 следваха или са се дипломирали, в т.ч. 141 по икономически специалности! Критерий за реализацията беше единствено и само пазара на труда и висшето образование!

Нещо повече! Част от учениците реализираха на практика своите бизнес-планове от държавния изпит! И така, професионалните/!!/ паралелки бяха закрити! Никой даже и не се покая! Ето какви ги бръщолевеше министърът:

•        “ Няма да ревизирам решението за закриването на професионалните паралелки в средните общообразователни училища, защото за 10-годишното си съществуване те не са дали нищо на България” /!!!/

•        “ Специализираните паралелки не оправдаха своето съществуване, защото произвеждат само безработни”/!!!/

Когато фактите говорят, и министрите трябва да замълчат, но у нас не е така!

След 20-годишни експерименти, професионалното икономическо образование отново ще се завърне в неговото естествено място: СУ ”ЕКЗАРХ АНТИМ I”! Аз се радвам за това! Стискам палци паралелките да бъдат одобрени от МОН и пожелавам успешен старт на новите/стари/ паралелки! И дано някой ден не се появи някой „нов владо-атанасов”, на когото пак да му хрумне да ги закрие, в нечий интерес!

 

------------------------ 

 Иван ВЕЛЧЕВ е бивш учител по мениджмънт и икономика в СУ ”Екзарх Антим I”

 

  

egffew

1. Мениджъри, участващи в проекта „Регионална междуучилищна инициатива” /CRS/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 2003, най-добрият компютърен кабинет в Казанлък – този в СОУ”Екзарх Антим I”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Мениджърско шоу през 2001, в чест на 10 години от създаване на мениджърските паралелки! С бяла риза е Владимир Моллов - един от най-добрите

мениджъри, който обаче беше влюбен в... акордеона! Замина за САЩ, създаде фирма за обучение по акордеон, ожени се за американка, има деца!

 

  

 

   

   gwhyjk

12659614 1036633103064017 1199327596 n

Времето в КазанлъкВремето със sinoptik.bg